www.rugarcheep.blogspot.com

รักอาชีพ แหล่งข้อมูลอาชีพเสริม อาชีพอิสระ ที่ช่วยสร้างรายได้ รวบรวม คัดสรรไว้ให้ง่ายต่อการเข้าใจ

www.rugarcheep.blogspot.com

Site title of www.rugarcheep.blogspot.com is รักอาชีพ แหล่งข้อมูลอาชีพเสริม อาชีพอิสระ ที่ช่วยสร้างรายได้ รวบรวม คัดสรรไว้ให้ง่ายต่อการเข้าใจ

IP address is 216.58.213.129 on GSE server works with 196 Kb Html size. The charset for this site is

Web site description for rugarcheep.blogspot.com is ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด | โดย Blogger.Com. 1 2 3 รักอาชีพ : แปลก และงดงาม คือ คำจำกัดความได้อย่างดีสำหรับงานศิลปะหินทราย หล่อเป็นภาพพระพุทธรูปแนวเว้าลึก ที่ไม่ว่าจะมองจากเหลี่ยมมุมใด ใบหน้าของพระพุทธรูปจะหันตามผู้มอง ด้วยลักษณะยิ้มอ่อนโยน สื่อความรู้สึกถึงเมตตาและเป็นมงคล ช่วยให้สินค้าดังกล่าว โดดเด่นเหมาะเป็นของขวัญล้ำค่ามอบในเทศกาลหรือวันพิเศษ ที่จะสร้างความประทับใจอย่างสูงแก่ผู้รับ พรพล เอกอรรถพร ผลงานดังกล่าว นับเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างวิทยาศาสตร์กับศิลปะ พรพล เอกอรรถพร เจ้า ของกิจการและผู้จุดไอเดีย เล่าที่มาว่า เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพิ่งเปิด ส่งให้ธุรกิจท่องเที่ยวได้รับอานิสงส์ความนิยมไปด้วย ขณะที่ส่วนตัวเป็นชาวสระแก้วโดยกำเนิด มองเห็นช่องทางธุรกิจ จึงบุกเบิกทำผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก นำหินทรายมาหล่อเป็นศิลปะแนวเขมรโบราณชิ้นเล็กๆ สำหรับให้นักท่องเที่ยวซื้อกลับไปเป็นของฝาก ใบหน้าสามารถหันได้ตามผู้มอง หลังจากนั้น มีโอกาสไปเดินเที่ยวงานแฟร์เกี่ยวกับโชว์ผลงานวิทยาศาสตร์ พบนวัตกรรมภาพ 3 มิติ ที่ใบหน้าของรูปปั้นจะหันตามผู้

Web Site İnformation for rugarcheep.blogspot.com

 • Site Title : รักอาชีพ แหล่งข้อมูลอาชีพเสริม อาชีพอิสระ ที่ช่วยสร้างรายได้ รวบรวม คัดสรรไว้ให้ง่ายต่อการเข้าใจ
 • Keywords : solidimg, top, Manager, Online, dotted, left, span, SMEs, Firefox, earlier, Safari, code, repeat, scroll, none, FORM, input, textarea, padding, bottom, CAROUSEL, POSTS, Home, Partner, Inspiration,
 • Extension : com
 • Site Code Types : css,table,style,
 • Compress Html Size : 188 Kb
 • Html Size : 196 Kb
 • Html Text Size : 79 Kb
 • Html Version : html3
 • Site Host : rugarcheep.blogspot.fr
 • Site Server : GSE
 • Ip Address : 216.58.213.129

Statistics of Analytics

Browser Statistics

Which Browsers send more visitors to rugarcheep.blogspot.com

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
Chrome57.18 %80.2 %51.97 %80.56 %1.19 %00:01:01
Safari12.69 %91.45 %11.4 %77.46 %1.31 %00:01:18
Firefox6.72 %89.56 %6.68 %79.41 %1.71 %00:01:00
UC Browser4.89 %92.26 %5.24 %81.55 %1.21 %00:00:53
Opera Mini4.27 %81.53 %4.32 %74.1 %1.39 %00:01:29
Android Browser3.52 %83.72 %3.78 %76.53 %1.57 %00:01:11
Internet Explorer2.67 %92.61 %2.84 %73.16 %1.67 %00:01:14
Opera1.82 %82.7 %2.29 %83.47 %1.34 %00:01:10
Edge1.78 %93.96 %1.7 %75.85 %1.17 %00:01:06
YaBrowser0.51 %93.46 %1.26 %73.59 %1.33 %00:00:50

MobileDevices Statistics

Which mobile devices are being used more often for rugarcheep.blogspot.com

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
Apple iPhone17.27 %85.63 %15.64 %74.06 %1.43 %00:00:51
Apple iPad7.47 %90.74 %7.02 %78.87 %1.42 %00:01:28
Samsung SM-N910T Galaxy Note 42.91 %80.81 %3.08 %80.99 %1.77 %00:00:54
Asus ASUS_Z00AD ZenFone 23.93 %93.23 %3.18 %76.17 %1.26 %00:01:15
Spice M6800 Flo2.64 %84.55 %3.55 %80.19 %1.75 %00:01:13
Google Nexus 5X2.78 %85.83 %2.51 %81.51 %1.61 %00:01:28
Samsung SM-G925V Galaxy S6 Edge2.78 %87.12 %2.47 %78.04 %1.65 %00:01:08
Samsung SM-G920F Galaxy S62.22 %93.48 %2.08 %83.54 %1.19 %00:01:23
Samsung GT-N7100 Galaxy Note II2.55 %80.95 %2.69 %70.63 %1.68 %00:01:24
Samsung SM-G900V Galaxy S51.82 %84.1 %2.28 %78.02 %1.38 %00:01:13
Sony D5803 Xperia Z3 Compact1.73 %93.1 %2 %73.47 %1.21 %00:01:19
Samsung SM-G930V Galaxy S71.31 %93.8 %1.61 %76.66 %1.22 %00:00:54
Samsung SM-G930T Galaxy S71.01 %86.8 %1.24 %81.92 %1.61 %00:00:53
Huawei ALE-L21 P8 Lite0.75 %83 %0.92 %83.58 %1.15 %00:01:19
Samsung SM-N910V Galaxy Note 40.47 %86.1 %0.4 %75.77 %1.72 %00:01:05

MobileOverview Statistics

From which platform more visitors are coming

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
Mobile66.89 %91.79 %67.02 %73.58 %1.34 %00:00:58
Desktop21.94 %81.54 %23.83 %78.58 %1.15 %00:00:59
Tablet11.17 %83.38 %9.15 %74.63 %1.28 %00:00:59

Location Statistics

Visitor rates from Countries

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
United States35.71 %83.78 %29.4 %80.13 %1.74 %00:00:56
India14.43 %92.73 %9.98 %72.07 %1.53 %00:01:29
Bangladesh5.06 %88.91 %4.93 %77.39 %1.48 %00:01:07
Slovakia4.84 %83.8 %4.31 %77.67 %1.41 %00:00:57
Saudi Arabia5.01 %87.35 %4.22 %77.18 %1.16 %00:01:17
Trinidad & Tobago4.87 %83.84 %4.47 %84.46 %1.33 %00:01:01
Hong Kong3.61 %86.83 %4.23 %83.79 %1.12 %00:01:08
Portugal3.15 %85.49 %3.36 %81.15 %1.78 %00:01:13
New Zealand3.7 %84.68 %2.74 %77.21 %1.78 %00:00:53
Bahrain2.62 %80.96 %2.92 %77.96 %1.31 %00:01:06
Pakistan2.23 %87.41 %2.41 %73.25 %1.19 %00:01:04
Philippines2.28 %83.14 %2.09 %76.11 %1.61 %00:01:23
Croatia1.28 %91.52 %1.85 %71.57 %1.17 %00:01:11
Uzbekistan1.65 %87.04 %1.24 %75.21 %1.25 %00:01:08
Albania0.81 %81.7 %0.78 %80.95 %1.13 %00:00:55

Language Statistics

Display rate by Language

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
en-us52.05 %80.37 %47.63 %80.07 %1.78 %00:00:54
en-gb8.39 %86.11 %8.58 %71.84 %1.52 %00:01:16
sl4.85 %81.12 %5.42 %72.03 %1.62 %00:01:16
uk4.43 %84.11 %4.95 %73.61 %1.33 %00:00:53
en4 %83.09 %4.42 %83.11 %1.14 %00:01:01
fr-ca3.68 %84.7 %3.78 %71.57 %1.67 %00:01:15
id3.31 %83.72 %3.32 %71.9 %1.28 %00:01:02
pl-pl2.94 %85.72 %3.11 %73.92 %1.6 %00:01:05
en-au2.82 %84.27 %2.56 %75.19 %1.73 %00:00:53
lt-lt2.33 %87.46 %2.35 %78.08 %1.36 %00:00:51
fr-fr2.26 %88.19 %1.87 %83.84 %1.13 %00:01:08
es1.51 %88.82 %1.56 %71.13 %1.63 %00:01:09
fr1.52 %83.49 %1.43 %75.13 %1.72 %00:01:09
fi-fi0.81 %82.79 %1.1 %83.77 %1.47 %00:00:51
bn-bd0.71 %91.8 %0.66 %83.09 %1.3 %00:01:06

Html Attributes Statistics

Statistics of Html Attributes

Html attributes and total usage

Attributes Using Count
src 92
type 20
language 2
style 39
class 114
data-version 18
id 37
href 38
name 5
value 4
size 1
height 84
width 115
border 150
cellpadding 75
cellspacing 75
align 38
bgcolor 1
target 15
alt 10
title 9
rel 4
onclick 7
onmouseover 1
onmouseout 1
placeholder 1

Response Headers

Response Headers

The response header contains the date, size and type of file that the server is sending back to the client

X-Content-Type-Optionsnosniff
X-XSS-Protection1; mode=block
VaryAccept-Encoding
Transfer-Encodingchunked
Accept-Rangesnone
Cache-Controlprivate, max-age=0
Content-Typetext/html; charset=UTF-8
DateWed, 02 Nov 2016 17:25:07 GMT
ExpiresWed, 02 Nov 2016 17:25:07 GMT
Last-ModifiedThu, 17 Sep 2015 06:30:21 GMT
ServerGSE

H Tags

Site Html H Tags

Using H Tags and Total usage

h2 บทความยอดนิยม
ชอบก็กด Like! กันได้เลย
สมัครรับข่าวสาร
คำค้นสำคัญ
h3 ''+Title11+''
วีดีโอประจำสัปดาห์
เว็บไซต์ที่สำคัญ
เพื่อนบ้านของเรา

Dns Records

Information of Dns Records

Dns Records tells us about your web site's ip address, mx record and dns information.

host blogspot.l.googleusercontent.com
class IN
ttl 172
A Records are the most basic type of DNS record and are used to point a domain or subdomain to an IP address.
type A
ip 216.58.213.129
host rugarcheep.blogspot.com
class IN
ttl 3598
type CNAME
target blogspot.l.googleusercontent.com
host blogspot.l.googleusercontent.com
class IN
ttl 48
type AAAA
ipv6 2a00:1450:4007:810::2001